Okres próbny już od stycznia 2016!

Już od 4 stycznia 2016r. wejdą w życie nowe przepisy wprowadzające okres próbny dla najmłodszych stażem kierowców. Przedstawiamy 7 zmian, o których będzie musiał pamiętać świeży kierowca:

  1. Kurs doszkalający z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każdy nowy kierowca będzie zmuszony odbyć między 4 a 8 miesiącem od wydania prawa jazdy dwugodzinny kurs (2x45min) przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Jego koszt to 100zł, a w przypadku niedostarczenia zaświadczenia o przeprowadzonym kursie starosta cofnie wcześniej wydane prawo jazdy.
  2. Praktyczne szkolenie z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym. Również między 4 a 8 miesiącem od wydania prawa jazdy każdy kierowca będzie musiał uczestniczyć w godzinnym szkoleniu przeprowadzonym przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Koszt szkolenia praktycznego to 200zł i podobnie jak w przypadku kursu teoretycznego niedostarczenie zaświadczenia o odbyciu kursu będzie wiązało się z cofnięciem prawa jazdy.
  3. Dodatkowe ograniczenia prędkości dla nowych kierowców. Przez pierwsze 8 miesięcy od wydania prawa jazdy kierowca nie będzie mógł przekraczać na drogach w obszarze zabudowanym prędkości 50km/h nawet jeżeli znaki będą podwyższały tą prędkość. Poza obszarem zabudowanym kierujący będzie mógł jeździć z prędkością 80km/h, a na autostradach i drogach ekspresowych 100km/h.
  4. Brak możliwości pracy zarobkowej jako kierowca. W ciągu 8 miesięcy kierowca nie będzie mógł podjąć pracy polegającej na prowadzeniu samochodu (np. rozwoziciel pizzy czy kurier). Nie będzie mógł również prowadzić działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu samochodem.
  5. Wracamy do koncepcji zielonego listka. Jako odróżnienie kierujących, którzy muszą poruszać się wolniej niż pozostali kierowca przez pierwsze 8 miesięcy będzie mógł poruszać się wyłącznie pojazdami oznaczonymi białą naklejką umieszczoną z przodu i z tyłu przedstawiającą zielony listek klonu.
  6. Większe kary za wykroczenia. W przypadku, gdy kierowca w ciągu okresu próbnego popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji okres próbny zostanie przedłużony o kolejne dwa lata, a on sam zostanie skierowany na badania psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań psychologicznych oraz kurs reedukacyjny przeprowadzony przez WORD.
  7. Trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo to utrata prawa jazdy. W sytuacji, kiedy kierowcą w czasie obowiązywania okresu próbnego popełni trzy wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji cofa wydane prawo jazdy. To oznacza, że jeżeli kierowca spowoduje wypadek, w którym ktoś poważnie ucierpi lub straci życie, straci prawo jazdy. Taki sam skutek będzie miało spowodowanie trzech kolizji.

Rozpocznij kurs prawa jazdy już teraz! Odwlekanie tej decyzji obniża znacząco szanse na zdanie egzaminu na prawo jazdy jeszcze przed zmianami! Przejdź teraz do formularza zapisu na kurs prawa jazdy.