Jak uzyskać profil kandydata na kierowcę PKK?

   Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy. Aby rozpocząć kurs prawa jazdy, musisz dostać w wydziale komunikacji swojego urzędu numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę, za pomocą którego zostaniesz rozpoznany w systemie szkoły jazdy czy systemie ośrodka ruchu drogowego. Numer PKK dostaniesz na kartce, z którą musisz udać się do szkoły jazdy. Oto co należy zrobić, aby uzyskać profil kandydata na kierowcę:

  1. Badanie lekarskie. Pierwyszym krokiem, który musisz zrobić, aby uzyskac PKK, jest odwiedzenie lekarza uprawinonego do badań kandydatów na kierowców, który po przeprowadzeniu nieskomplikowanych i stwierdzeniu braku przeciwskazań do kierowania pojazdem wyda Ci orzeczenie lekarskie.
  2. Zdjęcie u fotografa.  Potrzebna Ci będzie jedna, wyraźna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 na 4,5cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.
  3. Zgoda rodziców lub opiekunów. Jeżeli jesteś jeszcze przed swoimi osiemnastymi urodzinami potrzebna będzie pisemna zgoda rodziców lub opiekunów oraz kserokipie ich dowodów osobistych. 
  4. Wypełnienie wniosku o wydanie prawa jazdy. Przy składaniu potrzebnych dokumentów potrzebny będzie również wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy podczas wizyty w wydziale komunikacji (patrz punkt 5)
  5. Wizyta w wydziale komunikacji. Ostatnim krokiem jest zebranie orzeczenia lekarskiego, fotografi, ewentalnie zgody od rodziców oraz dokumentu tożsamości i wizyta w urzędzie starostwa powiatowego w Twoim miejscu zamieszkania. Jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu wniosek- dokumenty złóż w urzędzie miasta. 
   Przygotowaliśmy dla Ciebie również listę rzeczy, ktróre należy przygotować przez wizytą w wydziale komunikacji. Lista ta jest w formacie *.pdf, a więc łatwo można ją otworzyć, a następnie wydrukować. Listę można pobrać tutaj.

   Pamiętaj, że zapisać się na kurs prawa jazdy, a tym samym zarezerwować sobie na nim miejsce najlepiej jest już teraz, a profil PKK uzyskać w oczekiwaniu na rozpoczęcie kursu. Zapisać można się wypełniając krótki formularz, do którego odnośnik znajdziesz w menu na górze strony klikając w "zapisy online". 
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu: 602 266 114.